POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un aspect important pentru noi. De aceea, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, vă prezentăm modul și scopul în care CRISTIAN Brian – candidat pentru funcția de Primar al Municipiului Baia Mare la alegerile din 9 iunie 2024, colectează și prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul website-ului www.repornimbaiamare.ro

Vă rugăm să parcurgeți prezenta Politică de Confidențialitate, pentru a fi pe deplin informați cu privire la drepturile dumneavoastră.

OPERATORUL DE DATE PERSONALE ȘI PERSOANELE ÎMPUTERNICITE

Site-ul repornimbaiamare.ro este site-ul oficial al d-nului CRISTIAN Brian, candidat pentru funcția de Primar al Municipiului Baia Mare la alegerile din 9 iunie 2024, având următoarele date de contact:

CRISTIAN Brian

Adresa de corespondență: Baia Mare, Str. Transilvaniei nr. 5, jud. Maramureș – Birou Parlamentar

E-mail: contact@repornimbaiamare.ro

CATEGORIILE DE DATE PERSONALE PRELUCRATE

Atunci când accesați site-ul repornimbaiamare.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt colectate sau prelucrate în mod automat.

Site-ul colectează exclusiv datele personale pe care dumneavoastră le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel, precum și datele furnizate de dumneavoastră în cazul în care răspundeți la sondajele promovate pe site.

Pot astfel fi colectate și prelucrate – exclusiv pe baza informațiilor oferite de dumneavoastră – următoarele tipuri de date:

 • Nume și prenume
 • Data nașterii/vârstă (cu mențiunea că site-ul nostru nu prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor minore, iar orice astfel de date identificate vor fi șterse de îndată)
 • Adresă
 • Cetățenie
 • Sexul
 • Număr de telefon
 • Adresă de e-mail

Totodată, atunci când vizitați website-ul nostru, adresa dumneavoastră de IP și/sau informații privind browser-ul utilizat sau dispozitivul de pe care accesați site-ul (informații de tip cookie) pot fi involuntar înregistrate. Cu toate acestea, nu folosim datele astfel colectate pentru a vă identifica și nici în alte scopuri, ci doar pentru a asigura funcționalitatea site-ului.

În funcție de modalitatea de autentificare există posibilitatea de a utiliza date cu caracter personal furnizate de către Google/Facebook, sens în care vă rugăm să verificați și politica de confidențialitate ale celor două platforme.

SCOPUL PRELUCRĂRII

Scopul principal al prelucrării datelor personale indicate mai sus este acela de a putea răspunde cererilor, mesajelor, comentariilor și petițiilor dumneavoastră, precum și pentru a vă putea ține la curent cu activitățile desfășurate și proiectele derulate în cadrul campaniei electorale pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 9 iunie 2024.

Cu titlu excepțional, vom prelucra datele dumneavoastră personale în cadrul activităților ocazionale de realizare a unor sondaje de opinie, însă numai în măsura în care dumneavoastră vă exprimați acordul de a participa la aceste sondaje, oferind voluntar datele dumneavoastră personale, strict necesare pentru realizarea sondajului.

În cazul sondajelor, datele oferite voluntar de către dumneavoastră vor fi folosite doar în scop statistic și pentru informarea noastră, nefiind destinate altor persoane sau utilizate în niciun alt scop.

DESTINATARI

Ca regulă generală, în conformitate cu scopul declarat al prelucrării datelor cu caracter personal, nu colectăm și nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către nicio altă persoană, cu excepția celor indicate mai sus.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate numai pentru perioada necesară realizării scopurilor de prelucrare declarate mai sus, dar nu mai mult de 6 ani.

În cazul sondajelor de opinie, după finalizarea sondajului la care ați participat datele personale furnizate sunt transformate în date statistice anonimizate.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne străduim să asigurăm cele mai avansate soluții tehnice pentru a preveni pierderea, distrugerea, utilizarea incorectă, modificarea, dezvăluirea sau accesul neautorizat la informațiile dumneavoastră personale.

Pentru îndeplinirea scopurilor declarate mai sus, informațiile dumneavoastră pot fi accesate numai de către personal instruit, voluntari și/sau prestatori instruiți la rândul lor în mod corespunzător, și numai pe baza unui drept de acces limitat la nevoia legată de activitatea persoanei respective, cum ar fi:

 • pentru menținerea funcționalități sau administrarea site-ului nostru;
 • pentru efectuarea analizei datelor, în vederea realizării sondajelor de opinie la care ați solicitat să participați;
 • pentru a răspunde solicitărilor și petițiilor dumneavoastră;
 • pentru a vă ține la curent cu activitățile derulate de CRISTIAN Brian și cu mișcarea Repornim Baia Mare;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este impusă prin lege sau solicitată de o instituție abilitată a statului.

Nicio persoană care nu provine din România sau din Uniunea Europeană și care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal conform standardelor Uniunii Europene (art 45 GDPR) sau alte garanții adecvate, inclusiv clauze standard de protecție a datelor (art 46 (2) GDPR), nu va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE CU PRIVIRE LA DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține din partea noastră confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc. Puteți obține confirmarea informațiilor pe care le deținem și solicita o copie a acestor informații prin transmiterea unui mesaj în acest sens, la următoarea adresa de e-mail: contact@repornimbaiamare.ro
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete, cu mențiunea că în cazul petițiilor, rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecăruia destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; Vă retrageți consimțământul exprimat anterior și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; Datele anonimizate, care au fost astfel lipsite de caracterul personal, pot fi în continuare prelucrate exclusiv pentru scopuri statistice.
 • Dreptul de a restricționa procesarea, respectiv dreptul de a cere ca prelucrarea datelor dumneavoastră personale să fie restricționată, dacă există motive de îngrijorare privind exactitatea sau utilizarea legitimă a acestora.
 • Dreptul la opoziție, putând oricând să vă opuneți datelor prelucrate prin consimțământ sau pe baza interesului legitim, în condițiile prevăzute de Regulamentul GDPR și de prezenta Politică de confidențialitate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege (Regulamentul GDPR).
 • Dreptul de a vă adresa unei Autorități de Supraveghere competente, ori de câte ori considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate și nu ați primit un răspuns satisfăcător din partea noastră.

Pentru datele colectate prin consimțământ, inclusiv în cazul petițiilor, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Nu utilizăm procese decizionale automatizate (inclusiv crearea de profiluri), care să aibă efecte juridice sau efecte semnificative asupra drepturilor dumneavoastră.

NOTIFICĂRI

Puteți exercita oricare dintre drepturile listate mai sus prin folosirea metodelor de a ne contacta disponibile pe site-ul nostru, respectiv prin intermediul paginii de contact sau prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail contact@repornimbaiamare.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ

Dacă considerați că drepturile dumneavoastră în legătură cu protecția datelor cu caracter personal au fost încălcate, iar răspunsul nostru nu a fost satisfăcător, puteți să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, accesibilă la următoarea adresă: https://www.dataprotection.ro/